Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje

StaffAll_DrP

Drejtor i Qendrës për Hapje dhe Dialog (COD)

StaffAll_Megi

Sektori i Dialogut dhe Multimedias

StaffAll_Jonida
StaffAll_Andrrim
StaffAll_Pati

Sektori i Librit dhe Projekteve

StaffAll_Eri
StaffAll_Tea
StaffAll_Dorentina

Sektori i Hapjes për Risi Rinore

StaffAll_Ajla Maksuti
StaffAll_Hevio
StaffAll_Qerime File_Qerime File

Sektori i Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajone

StaffAll_Rubin
StaffAll_Ardi
StaffAll_Eglantina
StaffAll_Adnand Matushi
StaffAll_Rudina