Aplikim për ekspozitë në COD

Aplikim për ekspozitë në COD
Dërgo file-n në e-mail: COD@KRYEMINISTRIA.AL
Dergo file-n në e-mail: COD@KRYEMINISTRIA.AL
Dërgo file-n në e-mail: COD@KRYEMINISTRIA.AL
Sending

Planimetria e hapësirave të COD-it

MAP OF EXHIBITION SPACES COD january2024 (1)

Aplikim për aktivitet në COD

Aplikim ne COD
Sending