Ajla Maksuti-02

AJLA MAKSUTI
Specialist


Ajla Maksuti ka përfunduar studimet Bachelor në Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin Epoka, dhe Master Shkencor në Qeverisje Evropiane dhe Ndërkombëtare në Vrije Universiteit Brussel, në Belgjikë.

Gjatë vitit akademik 2018-2019, u zgjodh nga Këshilli Studentor i Universitetit Epoka si përfaqësuese e studentëve në Komisionin e Përhershëm të Sigurimit të Cilësisë (PCQA).

Pjesëmarrëse në konkurse dhe konferenca të ndryshme brenda dhe jashtë vendit si Turneu i Debatit në Universitetin Epoka (2017); “European Union: to exist or to be dissolved” RIT Kosovo (2019); pjesëmarrëse në workshop-in “Peace in the Balkans, Peace in Europe: Lesson Learned” Center for European Studies (2018); pjesëmarrëse në maratonën ndërkombëtare të ideve rinore, “ZEROHackathon” në Romë, Itali (2018) etj.

Në vitin 2017 kreu praktikën në Bashkinë Durrës në Sektorin e Zhvillimit Ekonomik dhe Politikave të Turizmit, pasuar nga një praktikë në Drejtorinë e Përgjithshme të Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik në Bashkinë e Tiranës në vitin 2018.

Për tetë vite është angazhuar si vullnetare në organizatën “Save the Children”, ku dhe ka lobuar për zbatimin e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri.

Pjesë e ekipit COD nga shkurti i 2021 në pozicionin e Specialistit të Sektorit për Hapje dhe Risi Rinore.