1_Erjonilda Dojka--07

ERJONILDA DOJKA
Specialist


Erjonilda Dojka ka mbaruar fakultetin e Gjuhës dhe Letërsisë në Universitetin e Tiranës në vitin 2007 dhe në vitin 2013 ka kryer studimet Master të Nivelit të Dytë në gjuhësi, specialiteti Dialektologji.

Ka bërë praktikën profesionale në fushën e gazetarisë pranë Zyrës së Shtypit në prefekturën e Tiranës në vitin 2008. Është angazhuar në organizimin e ekspozitave sportive dhe në studimin sportiv “Sporti shqiptar në vitet 1900-1946” si redaktore e gjuhës shqipe.

Ka punuar si redaktore e gjuhës shqipe për dokumentarë në kanaleve të ndryshmetelevizive. Eksperienca e saj si redaktore e gjuhës shqipe ka filluar që gjatë viteve të studimit në projekte të ndryshme. Vazhdimisht ka punuar me projekte studimore e katalogë të sipërmarrjeve private.

Nga viti 2015- shkurt 2021 ka punuar si mësuese në Arsimin e Mesëm të Lartë, ku spikat puna parapërgatitore e Maturës Shtetërore.  Ka organizuar një sërë aktivitetesh me tematika të ndryshme me të rinjtë e grupmoshave 15-19 vjeç.

Pjesë e ekipit COD nga shkurti i 2020 në pozicionin Specialiste e Sektorit të Hapjes për Risi Rinore.