Emanuela Shehu

EMANUELA SHEHU
Specialist


Emanuela Shehu ka përfunduar studimet Bachelor në degën “Finance-Banke” dhe studimet Master i Shkencave në degën “Ekonomi-Finance” pranë universitetit “Europian” në Tiranë.

Ka kryer internship ne Bashkinë e Tiranës në sektorin e Financës, Kontabilizimit dhe në sektorin e Planifikimit të Buxhetit . Ka kryer praktikë pune në Postën Shqiptare. Ka punuar në Raiffeisen Bank për një periudhë 3 mujore në pozicionin specialist kredie.