Sipas një marrëveshjeje partneriteti me Ambasaden Britanike, për vitin akademik 2016/17 programi Chevening ka vënë një bursë në dispozicion për studentët shqiptarë që dëshirojnë të ndjekin një master një-vjeçar në fushën e arteve/shkencave humane në subjekte që lidhen me praktikat kuratoriale.

Aplikimet për këtë bursë mbyllen më 3 nëntor 2015.
Për më shumë informacion rreth programit, kritereve të përzgjedhjes apo mënyrës së aplikimit, lutemi vizitoni faqen: http://www.chevening.org/apply