Vende-Vakante

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

Specialist, Sektori i Hapes per Risi Rinore

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

  • Të ketë mbaruar studimet universitare minimumi Bachelor.
  • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
  • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( IV-A  )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit: cod@kryeministria.al, këto dokumenta:

–        Leter Motivimi
–        CV (Jeteshkrimi)        
–        Të paktën një letër rekomandimi;
–        Numer kontakti dhe adrese e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates 12 gusht 2019, sjell skualifikim të kandidatit)

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

Pergjegjes Sektori

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

  • Të ketë mbaruar studimet universitare ne fushen e Drejtësisë.
  • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
  • Të ketë eksperiencë pune minimalisht 3 vite, kryesisht në fushën e Drejtësisë.
  • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-A/1  )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit: cod@kryeministria.al, këto dokumenta:

–        Leter Motivimi
–        CV (Jeteshkrimi)        
–        Të paktën një letër rekomandimi;
–        Numer kontakti dhe adrese e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates 1 gusht 2019, sjell skualifikim të kandidatit)