Fondi i fotove të Këshillit të Ministrave

1912-1944

kryeministria-dje