te-rinjte2

COD DHE TË RINJTË
është një program që i angazhon të rinjtë në shoqëri, politikë dhe arte.
Qendra për Hapje dhe Dialog në Kryeministri ofron hapësirat e saj, arkivin, bibliotekën dhe programe të ndryshme që përfshijnë institucionet arsimore në vend, për shkëmbimin e ideve dhe ndërtimin e njohurive përmes dialogut të drejtpërdrejtë me të rinjtë.

Duke ofruar program me shfaqje filmash, seminare me organizata kombëtare e ndërkombëtare si dhe workshop-e me artistë e kuratorë, COD & TË RINJTË fokusohet tek çështje të tilla, si gjinia, të drejtat e njeriut, dhuna në shoqëri e familje, apo trashëgimia, mjedisi dhe ekonomia sociale, me qëllim përfshirjen e të rinjve dhe krijimin e mundësive të reja për dije dhe politikë.

Nëpërmjet rrjetit tonë të organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare, mundësohet përfshirja e një game të gjerë institucionesh – që nga shkollat e mesme, universitetet dhe organizatat e pavarura, – që ndërveprojnë me të rinjtë nga e gjithë Shqipëria.

Në bashkëpunim me të rinjtë, COD mund të planifikojë një aktivitet, dialog të zgjeruar në kohë apo një seri takimesh. Me COD mund të organizohet një program, aktivitet apo vizitë, duke u bazuar në kërkesat, objektivat apo nevojat tuaja.

SHKOLLAT

 

“Sali Halili” Përrenjas

“Inkus” Elbasan

“Numani” Fier

“Rilindja” Durrës

“Sami Frasheri” Tiranë

“Wilson” Tiranë

“Arianti” Elbasan

“Aristoteli” Tirane

Kolegji “Turgut Ozal” Tiranë

“Ismail Qemali” Tiranë

“Kostandin Kristoforidhi” Elbasan

“New York” High School Tiranë

“Independent College”, Linz, Tiranë

“Migjeni” Durrës

“Petro Nini” Tiranë

“Kostandin Kristoforidhi” Tiranë

Shkolla Association “Loyola-Gymnasium” Prizren

“Dora D’istria” Tiranë

“Partizani” Tiranë

“Hoteleri Turizëm” Tiranë

Akademia e Arteve Tiranë

“Jeronim de Rada” Tiranë

 “Kajo Karafili” Maminas

Liceu artistic “Jordan Misja” Tiranë

“Shefeqet Tamci”  Bulqizë

“Xhevdet Doda” Bulqizë

“Vëllazëri-Bashkim” Ulqin

“Drita” Ulqin

“Andon Zako Cajupi” Tiranë

“Elena Gjika” Prishtinë

“Sinaj Tafaj” Tiranë

“Asim Vokshi” Tiranë, dega Italisht

UNIVERSITETE

 

Universiteti “Aleksander Xhuvani” Elbasan

Fakulteti i Gjuhëve të huaja, Dega Komunikim Ndërkulturor

Fakulteti i Shkencave Sociale

Fakulteti i Drejtesisë

Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës

Fakulteti i Gjeografise dhe Historise

Albanian University, Berat

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, dega Gjermanisht

florida
Gregi
klea
Jetmir