Andrrim Ruka

ANDRRIM RUKA
Specialist / Sektori i Dialogut dhe Multimedias


Andrrim Ruka ka përfunduar studimet Bachelor në degën Menaxhim Biznes dhe studimet Master në Marketing.

Ka menaxhuar një biznes nga viti 2016 deri në vitin 2021 dhe me pas ka punuar si agjent sigurimesh për rreth 8 muaj. Gjithashtu ka marrë pjesë në trajnime rreth E-commerce.

Është pjesë e ekipit të COD nga prilli i vitit 2023 si Specialist në Sektorin e Dialogut dhe Multimedias.