Flag

.

FLAMURI
Koncept | Ernesto Spinelli
Kurator | Kube Studios

Të bashkuar nga vetë Uji, Toka dhe Drita. Një flamur i përbashkët shqiptar dhe evropian. Mbrojtje e trashëgimisë mjedisore, bujqësi e qëndrueshme dhe energji të pastra. Nuk janë fjalë, por vlera reale. Janë instrumentat e nevojshëm për një të ardhme të përbashkët, më të mirë. Sistemi Italian i Bashkëpunimit për Zhvillim, së bashku me Autoritetet Shqiptare, janë angazhuar për të patur një mjedis më të shëndetshëm për jetën.