Answer

.

PËRGJIGJJA
Koncept | Ernesto Spinelli
Kurator | Kube Studios

Kooperacioni është mbrojtje e shoqërisë civile. Shqipëria dhe Italia janë të angazhuara gjithmonë në përmirësimin e cilësisë së jetesës të personave në vështirësi dhe të familjeve të tyre në të gjithë vendin. Arsim gjithëpërfshirës, me struktura të reja shkollore dhe aftësi më të larta profesionale. Një shëndet publik më i mirë. Ҫdo ditë ka njerëz dhe familje që kërkojnë një përfshirje të vërtetë. Detyra e Kooperacionit është t’i dëgjojë vazhdimisht ata, në mënyrë që asnjë pyetje të mos mbesë pa përgjigje.