Seesaw Nest

.

FOLE-SHILARËS
Koncept | Ernesto Spinelli
Kurator | Kube Studios

Ruajtja e biodiversitetit do të bëjë ndryshimin. T’u krijojmë kushte specieve të kafshëve që të jetojnë e të rriten si fëmijët. Natyra është shtëpia jonë e parë. Ruajtja dhe administrimi i duhur i zonave të mbrojtura, është mënyra më e mirë për ta mbajtur atë të paprekur dhe magjepse, ashtu siç është, për brezat e rinj. Autoritetet Shqiptare, Bashkimi Evropian dhe Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim janë të vendosur në mbrojtjen dhe fuqizimin e burimeve natyrore të vendit.