sidorela

SIDORELA MECE
Specialist

Sidorela Meçe mbaroi studimet për Financë-Kontabilitet në Universitetin e Tiranës, në vitin 2015. Zotëron Master në Marketing, përfunduar në vitin 2016 në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë.
Meçe është aktiviste pranë Qëndrës Rinore Tiranë. Ka marrë pjesë në konkursin Startup Live Tirana #2, në trajnimin Firmat Ushtrimore, stazh pranë Bankës Kombëtare Tregëtare, stazh në departamentin e financës pranë një biznesi privat, trajnim profesional për kryerjen me sukses të kontabilitetit të informatizuar (Financa 5, Alpha Platinum) , mbi Pronësinë Intelektuale dhe Mbrojtjen e Markave e Shkollën Verore për Administratorët e Rinj Publikë. Ka ndjekur stazhin në COD që në maj të 2016 dhe vijon bashkëpunimin me institucionin.