in

VALENTINA BONIZZI
Artiste e Asociuar


Gjatë kërkimeve në arkiva dhe komunitete, puna e Valentina Bonizzi eksploron rolin e imazhit në të gjitha format e saj të zgjeruara duke pasur parasysh politikën e kohës në lidhje me hibriditetin, migrimin dhe mjedisin. Ndër të tjera Bonizzi ekspozuar në Galerinë Kombëtare të Skocisë, Gallerinë Stills, Fondacionin e Fotografisë Modena dhe Shkollën Britanike në Romë. Ajo ka prezantuar punën e saj kërkimore në disa institucione si Akademia e Artve Ramallah, Akademie der Künste, Berlin, Fondazione Pistoletto, Biella, Qendra Vizuale Kërkimore, Dundee, Arkivin Kombëtar dhe administrimin e të dhënave, Washington. Bonizzi ka publikuar me Gazetën e Studimeve Flusser (Çfarë e legjitimon fotografisë?) dhe në Katalogun Mauritious të Bienales së Venecias: “Kur e kuptove që ishe një: Mashkull. I Bardhë. Europian.’ Ajo përfundoi një doktoraturë  AHCR të financuar me titull: Kartografët: një praktikë e bazuar në kujtesë, konflikt dhe imazhin ajror. Puna e saj u nominua nga AHCR si Puna Kërkimore më e mirë në  Çmimin e Filmit. Ajo bashkëpunon me rrjetin e Migracionit të Refugjatëve Azilkërkues, DAAR (Palestinë), revistën Mnemoscape, Akademisë së Arteve Free (ALA Group), Romë.