Fjona-Bozo

FJONA BOZO
Specialiste


Fjona Bozo ka studiuar në Akademinë e Shkencave Ekonomike në Bukuresht, Rumani.  Zotëron njohuri të legjislacionit të prokurimeve publike dhe atij tatimor për shtetin shqiptar.  Përvojë profesionale në bankat e nivelit të dytë në Shqipëri dhe Kosovë. U bë pjesë e ekipit të COD në janar të vitit 2016. Aktualisht kujdeset për marrëdhëniet financiare dhe shërbimet administrative në COD. Zotëron shumë mirë gjuhën angleze dhe rumune.